Dr. Julius Obinna Ugwu

Profil

Dr. Julius Obinna Ugwu Externe Fachperson

 • Présence Lundi
  Mardi
  Mercredi
  Jeudi
 • Adresse Berner Fachhochschule
  Santé
  Gesundheit
  Murtenstrasse 10
  3008 Bern

Projets